Garancia, szervíz

JÓTÁLLÁS

Kötelező jótállást kell biztosítani a 10 000 Ft eladási ár feletti tartós fogyasztási cikkre, amelyeket a vonatkozó 151/2003 Korm.Rend. nevesít. A kötelező jótállás tartama egy év és csak a kiskereskedő vállalja (aki a fogyasztóknak adja el termékeket), vagyis a Nemzeti Dohánybolt. A jótállási jegy (garancialevél) egy írásbeli kötelezettségvállalás a forgalmazó (Nemzeti Dohánybolt) részéről, hogy a jótállási idő alatt történő meghibásodás kijavításáért kezeskedik – kivéve, ha a forgalmazó bizonyítani tudja, hogy a vevő felelős a hibáért.

SZAVATOSSÁG, TERMÉKSZAVATOSSÁG

Minden egyéb termékre, amely nem tartozik a fenti jótállási körbe, a Polgári Törvénykönyv általános szabályai vonatkoznak. Itt már szavatosságról beszélünk, aminek időtartama 2 év, és ár határok nincsenek.

A teljesítést követő hat hónapon belül vélelmezni kell, hogy a felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt. Ebben az időszakban a bizonyítás a Forgalmazó kötelezettsége. A hetedik hónaptól a szavatosság érvényesítésének feltétele, hogy amennyiben a felek a hiba eredetét illetően nem értenek egyet, a fogyasztó kötelezettsége a hiba eredetének bizonyítása (szakvélemény).

Hibás teljesítés esetén a fogyasztó elsősorban — választása szerint — kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Forgalmazó számára a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a szavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott kényelmetlenséget.

TERMÉKSZAVATOSSÁG amikor a fogyasztó közvetlenül a gyártóval szemben érvényesíti igényét. Gyártónak minősül a gyártó és az importáló is. A hibát a végfelhasználó a forgalomba hozataltól számítva maximum 2 éven belül jelentheti be, a hiba orvoslására pedig vagy kijavítást, vagy – ha javításra nincs mód – kicserélést lehet alkalmazni.

MINŐSÉGI KIFOGÁS BEJELENTÉSE

Tel +36 26 952 318    Mobil +36 70 613 5720    Email szerviz (kukac) mikrofiber.hu

Minőségi kifogását bejelentheti az alábbi űrlap segítségével! Töltse ki és küldje el az űrlapot. Munkatársunk haladéktalanul felveszi önnel a kapcsolatot!

Termék megnevezése (márkanév, típus, szín)
Vásárlás dátuma
Vásárlást igazoló számla (vagy megrendelés) száma:
Minőségi kifogás leírása
JEGYZŐKÖNYV A FOGYASZTÓ KIFOGÁSÁRÓL
Kifogásolt termék képe
Email cím